Kjøpsbetingelser

Ved booking av leilighet samtykkes det til undernevnte vilkår

COVID-19

Alle gjester plikter å sette seg inn i Drammens og Hotellets restriksjoner for Covid-19. Regler og restriksjoner varierer etter regjeringens og FHI sine råd.

RESERVASJONER

Ansvarlig for bookingen må være over 18 år, og selv være en av beboerne i leiligheten. Ved brudd av overnevnte vilkår eller fremleie, kanselleres bookingen umiddelbart uten refusjon. Reservasjonen er ikke garantert før innbetaling er registrert eller bekreftelse fra firma er mottatt. Vi aksepterer ikke kontant betaling.

BETALING

Avtalt beløp betales med kredittkort, bankkort eller bankoverføring senest ved oppholdets start, deretter månedlig på forskudd ved langtidsleie.
Bestilling av tilleggstjenester under oppholdet betales ved bestilling. Fakturering skal godkjennes av Origo etter utført kredittsjekk før oppholdets start, og tilbys kun for bedriftskunder med avtale.

AVBESTILLING AV OVERNATTINGSENHETER OG ANDRE VARER OG TJENESTER

Alle avbestillinger og endringer av bestillinger skal meddeles skriftlig pr mail for å regnes som gyldige. Langtidsleie og gruppebookinger kan endres/kanselleres inntil 7 dager før innsjekk. Enkeltbookinger kan endres/kanselleres inntil 24 timer før innsjekk. Etter denne fristen vil oppholdet og eventuelle tilkjøp bli belastet i sin helhet ved uteblivelse.

DISPONERING AV LEILIGHETENE

Bestilte leiligheter garanteres klare for innsjekk kl. 15:00 ankomstdagen, og kan disponeres fram til kl. 11:00 avreisedagen. Leilighetene kan ikke disponeres utover dette tidspunkt med mindre annet er avtalt med Origo. Sen utsjekk belastes kunden med 100 % av gjeldende døgnpris uten forbehold.

Fremleie av leilighetene er ikke tillatt og all form for næringsvirksomhet er forbudt.

Origo tillater ikke fester i leilighetene, og vektertjenesten har rett til å avvise enhver beboer som bryter dette reglementet. Origo forbeholder seg retten til å nekte adgang eller avslutte leieforholdet uten refusjon av kostnad til enhver gjest/beboer som skaper ordensforstyrrelser. 

Origo forbeholder seg retten for å ta seg inn i leilighetene dersom det er behov for det under leieforholdet. Naturlige situasjoner vil være: avtalt renhold, rapporterte mangler/vedlikehold fra beboer, dersom det er mistanke om vannlekkasje, brann eller andre skader/vedlikehold.

MOBILEKEY

Hotellet er delvis bemannet, så innsjekk skjer via Mobilekey app. Vanlig nøkkelkort kan fåes ved ankomst, men må avtales på forhånd.

Alle gjester plikter å ha orden på nøkkelen sin.

Hvis man trenger assistanse fordi man har lagt nøklen sin inne på rommet, eller mistet den, så må personale eller Vekterselskap kontaktes. Egne satser gjelder for dette. Se eget skriv på rommet.

PARKERING

Vinjes gate 2: Parkeringen utenfor hotellet er kun for Rema 1000 sine kunder og gjelder alle dager. Origo står ikke ansvarlig for eventuelle bøter. Origo kan tilby parkering i Vinjes gate 10 mot betaling. Avtale må gjøres på forhånd.

Øvre storgate 3: Parkering finnes på stedet mot betaling. Avtale må gjøres på forhånd.

ANSVAR FOR SKADE

Kunden står ansvarlig for skade som påføres leilighetene som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av beboer. Ved skader eller mangler under opphold eller ved utsjekk utbedres dette av Origo- og kunden vil bli belastet for medgått tid og materielle kostnader.

Alle leiligheter og fellesområder er røykfrie, og overtredelser vil bli bøtelagt med kr 2500,-.

Dyrehold er ikke tillatt i leilighetene med mindre annet er skriftlig avtalt på forhånd med Origo. En slik avtale vil tilføre ekstra kostander for vask - mens uautorisert dyrehold vil bli straffet med kr 2500,- og kansellering av booking uten refusjon.

Ved utsjekk skal leilighetene overleveres godt vedlikeholdt. Ved uaktsom bruk som krever ekstra rengjøring (evt. rens) blir dette belastet kunden.
Origo står ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap av personlige eiendeler under oppholdet.

Beboere oppfordres til å tegne innbo-/reiseforsikring, og må selv eventuelt anmelde tyveri eller skader.

BRANN

Beboer plikter å sette seg inn i leilighetshotellets branninstrukser. Beboer er ansvarlig for å forebygge brann både ved bruk av kjøkken og ved å unngå tildekking av panelovner.
Ved uaktsomhet som fører til brann eller til utrykning av Brann- og redningsetaten vil kunden bli belastet for kostnadene dette medfører

KLAGER

Klager fra kunde eller beboer skal fremsettes skriftlig pr mail så snart som mulig og senest 24 timer etter utsjekk.

TILGJENGELIGHET

Origo kan i mangel på en leilighetskategori velge, uten ekstra kostnad for kunden, å oppgradere kundens leilighet til en høyere kategori. Når opprinnelig leilighets-kategori blir ledig, plikter beboeren å flytte til opprinnelig bestilt leilighet.

Origo tilbyr fri Wi-Fi til alle våre beboere. Tilbudet er en gratistjeneste som ikke gis rett til reklamasjon.

FORCE MAJEURE

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale (for eksempel streik, lockout, brann etc.), gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Kontakt oss
Tilbake
Ved å bruke denne nettsiden forutsetter vi at du samtykker til vår personvernerklæring og bruk av cookies 
Nettsiden er levert av AMC Mediaproduction i samarbeid med Norgesdesign. Powered by Docly.net